ISPRO.PL - Twój e-PIT czy PIT online

Twój e-PIT czy PIT online?

Jednym z trudniejszych wyborów dla podatnika jest określenie czy swoją deklarację chciałby przygotować w wersji elektronicznej usługi Twój e-PIT, czy może za pomocą aplikacji do przygotowywania e-deklaracji – PIT online. Obie opcje pozwalają na pracę na komputerze, oraz sporządzenie i złożenie odpowiedniego formularza PIT bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym czy na poczcie. Oba rozwiązania funkcjonują obok siebie, jednak nie są w żadnym wypadku tożsame. Dlatego przed dokonaniem selekcji warto poznać podstawowe różnice pomiędzy Twój e-Pit, a PIT online.

Formy rozliczenia podatkowego (tradycyjnie i elektronicznie)

Przygotowanie i złożenie zeznania podatkowego jest jednym z podstawowych obowiązków podatników wobec organów skarbowych. Można wypełnić go w dwóch formach: tradycyjnej i elektronicznej. Sposób tradycyjny oznacza konieczność wypełnienia papierowej wersji formularza podatkowego i złożenie do w urzędzie skarbowym, w odpowiednim PIT’omacie (specjalnej maszynie, którą udostępnia część placówek skarbowych) lub wysłać listem poleconym operatora pocztowego Poczty Polskiej. Elektroniczna forma deklaracji PIT to możliwość pracy w formie elektronicznej na komputerze (lub dla PIT online również na innych urządzeniach np. tabletach lub smartphonach). Następnie w ramach formatu elektronicznego wyróżnia się dwie podkategorie: e-deklaracje (zwane inaczej PIT online) oraz deklaracje przygotowywane w usłudze Twój e-PIT.

ISPRO.PL - Twój e-PIT czy PIT online

Elektronicznie – PIT online czy Twój e-PIT

Obie formy (Twój e-PIT oraz PIT online) kwalifikowane są jako elektroniczne. PIT online oznacza możliwość pracy nad formularzem podatkowym w specjalnej aplikacji przeznaczonej do tego celu. Podatnik z odpowiednim wsparciem profesjonalnego programu samodzielnie opracowuje swoją deklarację podatkową. Może korzystać z pomocy oraz możliwości pobierania danych np. z innych dokumentów czy z samego Twój e-PIT, jednak założenie polega na tym, że to on (osobiście) tworzy j PIT. Następnie podatnik w PIT online składa deklarację poprzez wysłanie jej przez internet za pomocą odpowiednich bramek (ze swojego komputera przesyła do Ministerstwa). Usługa Twój e-PIT działa na zupełnie innej zasadzie. Chodzi o to, że Krajowa Administracja Skarbowa na podstawie informacji posiadanych od płatników (np. pracodawcy danego podatnika), innych organów i urzędów, sama (KAS) tworzy automatycznie zeznanie podatkowe. Taki gotowy dokument czeka na podatnika w usłudze Twój e-PIT, gdzie może on modyfikować go (w zakresie ustalonym przez ustawodawcę), akceptować, lub odrzucić.

Przepisy inter-PIT

Przy rozliczaniu PIT za 2019 rok podatnicy mogą zastanawiać się jak mają się do siebie (w jakich relacjach pierwszeństwa pozostają) PIT online oraz PIT przygotowany w usłudze Twój e-PIT. W tym miejscu należy wyjaśnić, że automatycznie przygotowana deklaracja podatkowa jest rodzajem pomocy dla podatników – na przykład jeżeli podatnik samodzielnie nie rozliczy się z fiskusem to automatycznie przygotowany Twój e-PIT zostanie za niego złożony wraz z upływem ostatniego dnia na przygotowanie deklaracji podatkowej. Samodzielnie przygotowywane PIT za 2019 rok, czyli na przykład PIT online mają jednak pierwszeństwo przed dokumentem przygotowywanym przez Krajową Administrację Skarbową. Dlatego jeżeli podatnik zdecyduje się na pracę nad swoim PIT, nie musi odrzucać PIT przygotowanego dla niego w usłudze Twój e-PIT (z urzędu ustąpi on pierwszeństwa deklaracji przygotowanej samodzielnie).

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *